ترجمه مدارک

لوگو موسسه آوید

ترجمه مدارک

ترجمه درست و تثلیث مدارک یکی از عوامل تاثیر گذار در اخذ پذیرش تحصیلی و ویزا میباشد ، نکته قابل تامل دیگر زمان ترجمه مدارک است .معمولا دارالترجمه های معتبر درزمان ددلاین های پذیرش و صدور ویزا بسیار شلوغ می باشد و این امکان وجود دارد که نتوانند به موقع مدارک را ترجمه شده به متقاضیان تحویل دهند خصوصا در مورد ترجمه مدارک برای سفارت ایتالیا این موضوع جدی تر است زیرا تنها چند دارالترجمه در ایران موجود می باشد که مورد تایید سفارت ایتالیا است مؤسسه آوید با آگاهی بر این موضوع و با بهره گیری از شبکه گسترده موسسات معتبر حوزه ترجمه پشتیبان و همراه شما میباشد تا بتوانید درست و به موقع مدارک را برای پذیرش و سفارت گردآوری نمایید .